Kurumsal

Tarafsızlık Gizlilik Taahhüdü

Tarafsızlık Ve Gizlilik Taahhüdü;

 • Kuruluşumuzda gerçekleştirilecek belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • İhtiyaç duyulan tüm aşamalarda kalite yönetim sistemi uygulamalarına aktif katılacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız ve adil bir şekilde yürüteceğimizi, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • Kuruluşumuzun tarafsızlığına yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin, hüküm verme bağımsızlığı ve çıkar çatışmasına neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda belgelendirme faaliyetlerinde görevlendirmeyeceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yasal mevzuat ve ilgili belgelendirme programı şartlarına uyacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi,
 • Belgelendirme işlemleri sırasında elde ettiğimiz; belge ve dokümanların gizli kalacağını, her türlü bilgi, belge ve dokümanın güvenliğini sağlanacağımı, bu bilgilerin akreditasyon kurumu ile talep edilmesi halinde paylaşılabileceğimi, yasal gerekçelerle bilgi paylaşılması zorunluluğunda, yasal durum şartlarına göre hareket edeceğimi ve yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımızı,
 • Adayların, sınav ve eğitiminde yer almış personelimize, hiçbir şekilde belgelendirme kararı verdirmeyeceğimizi,
 • Son 2 (iki) yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle herhangi bir Personel Belgelendirme Kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonun iptaline neden olmuş kişilere görev vermeyeceğimizi,
 • Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence altına alacağımızı,
 • Hizmetlere ulaşma imkânının, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmamasını garanti altına almayı, herkesin hizmetlere eşit olarak ulaşabilmesini sağlamayı,
 • Belge verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, belge kapsamının genişletilmesi ve daraltılması belgenin askıya alınması ve geri çekilmesi kararları dâhil olmak üzere kararları verme yetkisinin ve tarafsızlıkla ilgili sorumluluğun BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Kuruluşu’na ait olacağını beyan ve taahhüt ederiz.
BALOSB MESBEM Üst Yönetimi