TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Ulusal ve Uluslararası mevzuatlara, Mesleki yeterlilik standartlarına ve Ulusal yeterliliklere uygun, tarafsız ve adil olarak belgelendirme hizmeti sunmak.

Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak talepleri zamanında karşılamak, hizmetlerimizde en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayarak bunu sürekli kılmak.

TS EN ISO IEC 17024 Standardının gereklerini yerine getirerek, dokümante etmek ve sürekliliğini sağlayarak, sürekli iyileştirmek.

Nitelikli, yeterli, alanında uzman ve güncel şartlara hâkim personelimizle, hizmet kalitemizin düzeyinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması yoluyla hizmette yeterlilik ve güvenilirlik sağlamak.

Tüm personelin bilgi ve becerisini geliştirecek eğitim faaliyetlerini, önemsemek ve gerçekleştirmek.

Müşteri, istek ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, hizmet sunduğumuz firma ve kurumlara katma değer sağlamak.

Güncel gelişmeleri yakından takip ederek, sanayi ve kamunun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli geliştirmek,

Belgelendirdiğimiz tüm müşterilerin ve diğer ilgili tarafların bilgilerini gizlilik ve güvenlik şartlarımıza göre korumak ve saklamak.

Mevzuatın gerektirdiği, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini gözeterek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyulmasını sağlamak.

Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek, uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılmasını sağlamak, İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasının sağlanması ve iç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak.

Personel belgelendirme talebinde bulunan adaylara adil, tarafsız ve eşit yaklaşımlarda bulunmak, bu bağlamda bağımsız, tarafsız ve sadece bilim ve gelişim odaklı süreçleri işletmek.

TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturmuş olduğumuz kalite sistemimize bağlı olarak tüm faaliyetlerimizde gizlilik, güvenirlik, bağımsızlık ve tarafsızlığı esas kılmak.