Kurumsal

Hakkımızda

Vizyonumuz

Personel belgelendirme alanında sektörde tanınan, güvenilir ve proaktif bakış açısıyla sürekli gelişimi hedefleyen, işgücü piyasasının talebi doğrultusunda, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi esas alarak, Mesleğin Ulusal Standartlarına uygun modern, ölçme ve değerlendirme araçları ile işgücünün niteliğini ortaya çıkaracak etkin ve saygın bir mesleki belgelendirme kuruluşu olmak.


Misyonumuz

TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardı ve Mesleki Yeterlilik Kanunu mevzuatı gereklerine uyumlu, uluslararası standartları da göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, iyileştirme ve yeniliklere açık bir personel belgelendirme sistemi oluşturarak, nitelikli işgücüne ve onaylanmış olan Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde, yeterliliğin standardına uygun uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlayarak Ulusal bir sınav ve belgelendirme sistemi oluşturmak ve işletmektir.