KAYNAK SEKTÖRÜ

Metal-Makine Sektörü

ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜ

ULAŞTIRMA LOJİSTİK ve HABERLEŞME SEKTÖRÜ

/

BALOSB MESBEM

Mesleki Belgelendirme Merkezi

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi BALOSB MESBEM Mesleki Belgelendirme Merkezi Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış, başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC17024 standardına göre göre 16.12.2022 tarihinde akredite edilmiştir.

TÜRKAK AKREDİTASYON BELGESİ MYK YETKİ BELGESİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Devamını Oku

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

İstihdamın anahtarı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardında akredite olmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından MYK mevzuatına ve ulusal yeterlilik...

Devamını Oku

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı...

Devamını Oku

Mesleki Yeterlilik Belgesi Veren Kurumlar

MESLEK STANDARDI NEDİR? Meslek standardı, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren normlardır. Meslek standartlarına ulaşmak için...

Devamını Oku